Wałcz, św. Antoniego

Konfesjonały zamykane z wałeckiego kościoła pw. św. Antoniego to pierwsze wykonane przez ALEKT meble tego rodzaju (powstałe w pierwszej dekadzie XXI wieku).

Zwraca uwagę herb franciszkański nad drzwiami kapłana, oraz wiele elementów wyposażenia obecnych także w późniejszych realizacjach.

Miesiące rozmów i prac koncepcyjnych przyczyniły się do powstania tych niezwykłych elementów wyposażenia kościoła. W tym miejscu Ojcom Kapucynom z Wałcza na czele z ówczesnym Proboszczem, o. Szczepanem, należą się wielkie podziękowania za okazane zaufanie i owocną współpracę.