Knurów, św. Cyryla i Metodego

Na przełomie 2018 i 2019 roku w kościele świętych Cyryla i Metodego w Knurowie wykonaliśmy dwa wieloczłonowe zamykane konfesjonały.

Dzięki tej inwestycji świątynia w Knurowie wzbogaciła się aż o sześć miejsc, w których sakrament pokuty i pojednania sprawowany będzie w godnych warunkach.

Warto podkreślić, że dostarczenie i montaż tak dużych konfesjonałów w odległym o kilkaset kilometrów mieście stanowiły pewne wyzwanie logistyczne, którego z dużą satysfakcją się podjęliśmy.