Szaradowo, św. Mikołaja Biskupa

W grudniu 2020 roku, w parafii pw. św. Mikołaja Biskupa w Szaradowie, zamontowaliśmy kolejny konfesjonał naszego autorstwa. Wpisał się w wystrój kościoła i spełnił wymagania konserwatorskie dla tego historycznego wnętrza.

Wierni mogą korzystać z Sakramentu zarówno z zamykanej części, jak i ze strony otwartej po lewej stronie konfesjonału.

Piła-Motylewo, MB Częstochowskiej

Wykonaliśmy konfesjonał zamykany dla kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej w Motylewie, dzielnicy Piły.

Z pewnością poprawi on warunki sprawowania Sakramentu Pokuty i Pojednania w tej kameralnej świątyni. Drzwi kapłana zostały oznaczone symbolem tablic z dziesięciorgiem przykazań, zaś wewnątrz wykorzystano tkaninę dodatkowo wygłuszającą wnętrze.

Cieszymy się, że możemy tworzyć konfesjonały niedaleko naszej siedziby.

Warto obejrzeć także zdjęcia na portalu Facebook.