Kacwin, Wszystkich Świętych

Piękny kościół Wszystkich Świętych w Kacwinie, perła spiskiego baroku, od września 2023 r. wyposażony jest w wyciszany konfesjonał produkcji firmy ALEKT.
Cechą wyróżniającą jest efektowna marmuryzacja ścian zewnętrznych oraz kunsztowne zdobienia.

Wielką satysfakcję stanowi dla nas fakt, że tworzymy konfesjonały również do kościołów w odległych od naszej siedziby rejonach, tak przecież bogatych w tradycje rzemiosła i sztuki sakralnej.

Kraków, Najświętszego Sercja Pana Jezusa

W marcu 2020 roku zamontowaliśmy wyciszany konfesjonał w Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie – Pychowicach będącej pod opieką duszpasterską Księży Salezjanów. Jak wskazano w ogłoszeniach duszpasterskich, został ufundowany przez Polaków z Eindhoven. Mamy nadzieję, że wkrótce zawieziemy podobny do Holandii. To żaden problem!