Kraków, Najświętszego Sercja Pana Jezusa

W marcu 2020 roku zamontowaliśmy wyciszany konfesjonał w Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie – Pychowicach będącej pod opieką duszpasterską Księży Salezjanów. Jak wskazano w ogłoszeniach duszpasterskich, został ufundowany przez Polaków z Eindhoven. Mamy nadzieję, że wkrótce zawieziemy podobny do Holandii. To żaden problem!

Wilcza, św. Mikołaja

Jesienią 2019 roku, w pięknym, drewnianym kościele pod wezwaniem św. Mikołaja w Wilczy, stanął wykonany przez zespół firmy ALEKT wyciszany konfesjonał zamknięty.

Zwracają uwagę subtelne zdobienia, dyskretnie wkomponowana sygnalizacja świetlna, oraz bryła konfesjonału dopasowana do pochyłości ścian świątyni.